تماس با کانون تبلیغات مه بانگ

نشانی:

تهران، میدان صنعت، ابتدای خیابان شهید فرحزادی، طبقه فوقانی بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس

شماره تماس:

021-43000040
021-88376310
021-88376311

نمابر:

021-88376292

پست الکترونیک:

info@meh-bang.com