نمونه کارهای کانون تبلیغات مه بانگ ده‌ها نمونه کمپین تبلیغاتی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار
ساعت گل

ساعت گل

بزرگراه مدرس

بزرگراه مدرس

بزرگراه امام علی (ع)

بزرگراه امام علی (ع)

خیابان فاطمی

خیابان فاطمی

 بزرگراه یادگار امام

بزرگراه یادگار امام

فلکه اول تهرانپارس

فلکه اول تهرانپارس

خیابان فرشته

خیابان فرشته

بزرگراه مدرس

بزرگراه مدرس

سه وجهی شریعتی

سه وجهی شریعتی

بزرگراه حکیم

بزرگراه حکیم

بزرگراه شهید سردار سلیمانی

بزرگراه شهید سردار سلیمانی

بزرگراه همت

بزرگراه همت

بزرگراه آزادگان

بزرگراه آزادگان

خیابان الف

خیابان الف